شرکت فولاد کوبان تولید کننده عمده دستگاه های آبیاری بارانی قرقره ای (گان) و بوم مهپاش دارای گواهی کنترل کیفیت از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی کرج بوده و ساخت دستگاه تحت نظر واحد کنترل کیفی دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته است تولیدات این شرکت کارایی خود را در بیشتر استان های کشور عملا به اثبات رسانیده ومورد رضایت مسئولین وکارشناسان محترم جهاد کشاورزی قرار گرفته است دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای تولیدی این شرکت در بین سایر روش های آبیاری بارانی دارای کمترین هزینه بهره برداری ونگهداری در هکتار بوده و بعلت سیستم فوق العاده ای که در مکانیزم کنترل سرعت آن تعبیه شده است٬بطور یکنواخت مزرعه را تحت پوشش آبیاری خود قرار می دهد وپس از پا یان آبیاری دستگاه بصورت اتوماتیک متوقف میشود .تولیدات این شرکت تحت ضمانت بوده ونصب وراه اندازی وآموزش کاربری دستگاه وهمچنین خدمات پس ازفروش بعهده این شرکت میباشد. ضمنا دستگاه دارای وام بلا عوض از ادارات جهاد کشاورزی در تمام استانها می باشد